Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Kulatý stůl I.

Foto z expertního setkání z 19.2. 2015