Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

První schůzka KOSu - komunitní skupiny pro řešení případů domácího násilí 10.6.