Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

14.10. Schůzka KOSu II.