Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

KOS – schůzka komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí