Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Firemní dobrovolnický den

Manuální práce jako je stěhování nebo malování bychom bez podpory firemních partnerů nezvládli. Pomůže nám také expertní podpora (IT, marketing, finance). Nabídka aktivit je široká, kontaktujte nás.

 
 
Kontakt pro dobrovolníky:

Aneta Bdínková
anetab@centrumlocika.cz
Tel.: : +420 734 441 233