Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Aktuality

Sedmá schůzka 24. 5. 2019

Dnešní setkání skupiny #kos pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte - a řešení konkrétních případů z Centra LOCIKA i z Dobrá rodina o.p.s.

Šestá schůzka 19. 10. 2018

Ustutečnila se další schůzka komunitní skupiny Prahy 7 KOS. Hostem byla Zuzana Chomová, vedoucí pražského intervenčního centra, která prezentovala zkušenosti ze stáže z Velké Británie (MARAC), v druhé části jsme se věnovali historii KOS a formátu komunitní skupiny a možné změny do nového roku (jak skupinu formalizovat, aby měla autoritu, mohla dávat doporučení atd.).

Pátá schůzka KOSu

V pátek 10. listopadu na radnici Praha 7 proběhla další schůzka KOS aneb KOmunitní Skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí. Tentokrát bylo na programu představení fungování Policie ČR a pojmenování dilemat se kterými se Policie ČR v rámci své práce na případech domácího násilí setkává. Děkujeme všem za účast!


  

Program:

9:00 - 9:20 - úvod a krátké představení jednotlivých členů Kosu, Bc. Klára Jalovcová
9:20 - 10:30 - představení fungování Policie ČR a pojmenování dilemat se kterými se Policie ČR v rámci své práce setkává, Npor. Bc. Kateřina Kofrońová, PČR, SKPV PI., Mgr. Ludmila Nováková, PČR SKPV III., Pavel Jantoš, OŘP Praha I - MO Letná
10:30 - 10:40 - přestávka
10:40 - 11:55 - otevřená diskuze, prostor pro náměty
11:55 - 12:00 - závěr

 

Čtvrtá schůzka KOSu 

V pátek 15.9. se opět sešli na radnici Prahy 7 členové KOSu - komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte. Bc. Hana Chotěborová - Ospod P7 a Mgr. Daniela Bendlová - OSPOD P20 představily fungování OSPOD a pojmenovaly dilemata se kterými se na OSPOD v rámci své práce setkávají. Po té následovala zajímavá a inspirativní debata, děkujeme všem za účast!

 

Třetí schůzka KOSu 

komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte proběhla v pátek 24. března 2017 od 10:30.do 13:30. Téma schůzky: dítě a domácí násilí.

Děkujeme moc všem zúčastněným, obzvláště jsme rádi, že tentokrát byli na schůzce i zástupci základních a mateřských škol z Prahy 7.

 

 

Program:

10:30 - 10:50 – úvod a krátké představení metodiky Centra LOCIKA, Bc. Klára Jalovcová

10:50 – 11:00 - představení členů KOSU, očekávání

11:00- 11:40 - Specifika psychologické a terapeutické práce s dětmi zažívajícími domácí násilí, Mgr. Barbora Malíková

11:40- 11:55 - přestávka

11:55 - 12:35 - Diagnostická specifika u dětí zažívajících domácí násilí, PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

12:35 - 13:20 - Diskuze o možnostech mezirezortní spolupráce v kontextu domácího násilí a pojmenování problematických míst.

13:20 - 13:30 - Závěr

---------------------------------------

 

Druhá schůzka KOS-u

V pátek 14. 10. 2016 proběhla druhá schůzka KOSu- komunitní skupiny pro řešení případů domácího násilí. Děkujeme všem za účast a MČ Praha 7 za důležitou podporu tohoto projektu.

Atmosféra byla kreativní, věříme, že pravidelné schůzky KOSu přinesou podstatné zlepšení vzájemné spolupráce subjektů, které se ve své odborné praxi setkávají s domácím násilím.

Otevřená a aktivní Praha 7 je pro tento pilotní projekt ideálním prostředím.

 

Více fotografií ze setkání  naleznete zde.

 

 --------------------------------

Druhá schůzka se bude konat opět na radnici Prahy 7 (místnost č. 225), v pátek 14. 10. 2016. Nastává pouze ZMĚNA času,setkání bude probíhat od 10:30.do 13:30.

V pátek 10.6. proběhla první schůzka KOSu - komunitní skupiny pro řešení případů domácího násilí. Děkujeme všem za účast, děkujeme paní radní Mgr. Sylvii Kratochvílové za poskytnutí zasedací místnosti na radnici a záštity. Přesvědčili jsme se, že projekt má smysl, že komunitní skupiny, setkávání se tváří v tvář a propojování jednotlivých oblastí, je tou správnou cestou, jak věci měnit! Více fotografií ze setkání tady