Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Pro média

Tiskové zprávy

Tisková zpráva - Rok bez naděje? zMůžeš víc - 9. 3. 2021

 

Tisková zpráva - Odborné organizace apelují na Vládu ČR: Duševní zdraví nejohroženějších dětí je v alarmujícím stavu - 12. 2. 2021

 

Tisková zpráva - Konference Děti ohrožené rozvodem a násilím v rodině - 18. 11. 2020

Tisková zpráva - Program Dětství bez násilí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji - 2. 11. 2020

 

Tisková zpráva - Okamžitá pomoc pro učitele a děti při řešení případů násilí v rodině - 22. 9. 2020

 

Dětství bez násilí - Společný projekt Centra LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a CTP - 20. 11. 2019

Konference Děti, škola a násilí - 19. 11. 2019

Kvalitní informace, dobrá dostupnost služeb, podpora učitelů a propojení školství s dalšími obory.

Centrum Locika zahajuje kampaň - Buď rodičem hrdinou! -  2. 10. 2019

Na Mezinárodní den nenásilí - zahajuje Centrum LOCIKA kampaň Buď rodičem hrdinou. V krátkém spotu osm známých tváří jako Jiří Mádl, Jaromír Bosák, Marek Němec, Karel Zima a další upozorňují na problematiku dětí ohrožených domácím násilím. Cílem spotu je šířit poselství, že násilí v rodině není v pořádku a že je možné ho zastavit. Kampaň poběží na internetu a sociálních sítích, kde si kdokoliv může pod odkazem na webu www.detstvibeznasili.cz stáhnout zdarma „Průvodce pro rodiče, kteří chtějí pro své děti dětství bez násilí.“ 

Kampaňové fotografie ke stažení. 

Co s problémovým chováním a násilím ve školách? - 29. 5. 2019

Chování tzv. problémových dětí v kolektivu narušuje výuku, jsou nezvladatelné, neuznávají autority, učitelé si s nimi nevědí rady. Děti svým chováním zrcadlí nepohodu, kterou zažívají doma. Mohou tak mít problémy s agresivním chováním vůči okolí či vůči sobě, s regulací svých emocí, se soustředěním, potíže se vztahy s vrstevníky atp. Pro okolí často reagují nevypočitatelně a nesrozumitelně, ostatní se jich bojí. Není potřeba je nálepkovat, ale hlavní je, těmto dětem umět pomoci a to často zahrnuje práci s celou rodinou. Včasná identifikace problému je klíčová.

Kampaň Centra LOCIKA: JÁ Z TOHO VYROSTU! - 25. 3. 2019

Centrum LOCIKA spustilo kampaň na podporu skupinové terapie pro děti zažívající domácí násilí. Spolupráce, podpora, pocit přijetí - to vše v rodinách, kde se odehrává domácí násilí, chybí. A děti, které v takových rodinách vyrůstají, se nemají komu svěřit, často se stydí hovořit se svými vrstevníky, jsou se svými problémy samy.

OHROŽENÉ ŽENY A NÁSILÍ NA ŽENÁCH: HLAVNÍ TÉMA DISKUZE V EVROPSKÉM PARLAMENTU - 25. 11. 2018

Iniciátorkou setkání byla europoslankyně za Českou republiku, Dita Charanzová. Setkání se zúčastnily i zástupkyně Nadace Terezy Maxové dětem, patronka nadace, paní Tereza Maxová, a ředitelka nadace, Terezie Sverdlinová, a také zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA, Petra Wünschová. 

KONFERENCE MLUVME SPOLU O Násilí - 19. 11. 2018

Na konferenci se sešlo 120 odborníků z řad policistů, sociálních pracovníků, psychologů, zdravotníků od nás i ze zahraničí, a společně mluvili o tématu násilí v blízkých vztazích, jeho dopadech, možnostech pomoci a dobré mezioborové spolupráci. Cílem setkání bylo sdílení dobré praxe jak problematiku násilí v rodině dobře rozpoznávat a mluvit o ní a následně poskytnout efektivní a účinnou pomoc.

VZNIKLO VIDEO, KTERÉ MÁ POMOCI ODBORNÍKŮM PŘI VÝSLECHU DĚTSKÝCH OBĚTÍ NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. 17. 10. 2018

 

Uvádíme premiéru výukového filmu "Víš, proč jsi tady?". Vzdělávací 33 minutové video bylo natočeno v unikátní spolupráci kriminalistů mravnostního oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a dětských psychologů. Jeho záměrem je umožnit policistům a dalším odborníkům, kteří doprovází dítě k výslechu, podívat se na tuto náročnou situaci očima dítěte, umět lépe pochopit prožívání dítěte a jeho potřeby.

TZ VÝZKUM CENTRA LOCIKA:  V ČESKU TRVÁ ŠEST LET, NEŽ SE DÍTĚTI OHROŽENÉMU DOMÁCÍM NÁSILÍM DOSTANE ODBORNÉ POMOCI, NEJPOSTIŽENĚJŠÍ JSOU DĚTI MEZI 7 A 10 LETY. 3. 10. 2018

Dne 3. 10. 2018 se konala v Centru LOCIKA tisková konference, kde byly prezentovány výsledky výzkumu mapujícího možnosti a dostupnost služeb pro děti a rodiny s výskytem násilí. Analýza dat, konkrétně 225 klientů, Centra LOCIKA vznikla ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.

TZ KONFERENCE VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE 23.11.2017

Ve čtvrtek 23. listopadu uspořádalo Centrum LOCIKA konferenci s názvem VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE. Akce proběhla ve zcela unikátní spolupráci s Policií České republiky, pod záštitou Ministerstva vnitra, přímo v jeho prostorách, a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Úvodní slovo pronesla ministryně Michaela Marksová. Na konferenci odborníci z řad psychologů a policistů hovořili o problematice práce s dětskými obětmi trestných činů. Zabývali se především tím, jak následné zákroky institucí těmto dětem ještě více ubližují a jak tuto skutečnost řešit. Akce se zúčastnilo 150 lidí.

 

TZ KAMPAŇ O ČEM DĚTI NESNÍ 30.10.2017

Kampaň probíhá za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a její výtěžek je určen na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí. Záštitu nad kampaní převzala Olga Sommerová a přispívat na dětství bez násilí je možné až do 5. ledna 2018.

 

TZ LOCIKA SLAVÍ 2.NAROZENINY 29.5.2017

Poslední květnovou neděli oslavilo Centrum LOCIKA – první specializované centrum pro pomoc dětem, zažívajícím domácí násilí v ČR, dva roky své existence. Během těchto dvou let pomohla LOCIKA 302 dětem a jejich rodinám. Zájem o služby je však stále větší, než je stávající kapacita. Řešením je více finančních prostředků na posílení služeb a iniciace vzniku dalších center v krajích. A právě finance se rozhodlo Centrum LOCIKA získávat  pomocí konceptu angažovaného dárcovství „ADOPTUJ SKŘÍTKA“.

TZ V ÚNORU BUDE LOCIKA ŽÍT KULTUROU 6.2.2017

LOCIKU se rozhodli podpořit organizátoři akce „VE VILE“, kteří ve dnech 17. 2. až 23. 2. 2017 výjimečně otevřou veřejnosti Winternitzovu vilu slavného funkcionalistického architekta Adolfa Loose, a v rámci chystané výstavy dají prostor i expozici Centra LOCIKA. Od 28. února pak naváže malířka Radka Inovecká, která na podporu dětem, jež zažívají domácí násilí, věnuje 10% výtěžku z prodeje obrazů své výstavy „Vášeň a síla světla“. Výstava se bude konat do 21. 4. v Galerii PRE.

TZ NÁKUP PŘES VYBRANÉ E-SHOPY POMŮŽE DĚTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ 21.11.2016

Téma společenské odpovědnosti a ochota pomoci potřebným se týká stále většího počtu firem a obchodníků, a to i těch internetových. Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 budou svou podporu demonstrovat e-shopy SmallCars.cz, TimeUp.cz a Dobre-knihy.cz. V tento den totiž věnují část svého denního výdělku Centru LOCIKA, které pomáhá dětem zažívajícím domácí násilí.

TZ Představení výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí“ 23.6.2016

Děti zažívající domácí násilí by mimo jiné potřebovaly včasnou a dostupnou terapeutickou péči se zapojením celé rodiny. V praxi to znamená vybudovat více terapeutických zařízení typu Centra LOCIKA, které dětem pomáhá zachovat bezpečí, ale i vztahy pokud možno s oběma rodiči. To je jeden ze závěrů výzkumu „Děti, rodiče a domácí násilí – výzkum klientely ACORUSu, z.ú.“, který byl představen na dnešní tiskové konferenci v kavárně Ponrepo. Shrnutí výzkumu tady. Kompletní výzkum si můžete stáhnout zde.

 

 

TZ Konference "Děti a domácí násilí", 31.3. 2016, Národní technická knihovna

Cílem konference konané pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí bylo představit nové perspektivy, trendy a metody v práci s dětmi, které zažívají domácí násilí. Součástí byl i workshop pro pedagogy a veřejnost, kde se dozvěděli jak rozpoznat domácí násilí a jak být schopen v takovou chvíli účinně pomoci. Centrum Locika zde představilo svou metodiku práce s celou rodinou. 
 

 

TZ OHLÉDNUTÍ ZA KAMPANÍ CENTRA LOCIKA „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“

Na sklonku loňského roku proběhla kampaň centra LOCIKA s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“. Kampaň byla nadmíru úspěšná hlavně směrem k cílové skupině náctiletých, pro které vznikl jeden z video spotů. Díky spojení s mladým youtuberem VladaVideos, zhlédlo tento spot přes 44.000 mladých lidí!!!

 TZ Co je doma normální 24.11.2015 

Centrum LOCIKA – pro pomoc dětem, které zažívají domácí násilí, dnes oficiálně zahájilo v kině Ponrepo informační kampaň s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“.
Kampaň tvoří videospoty natočené studiem Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Cílem kampaně není jen upozornit na problematiku dětí, které domácí násilí zažívají, ale oslovit je přímo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZ Domácí násilí nemá prázdniny. V centru LOCIKA mají napilno 6.8. 2015 

Více než 30 dětí, které zažívají domácí násilí (jako svědci či přímé oběti), získalo pomoc v novém specializovaném centru LOCIKA. Téměř 400 třicetiminutových konzultací a terapeutických sezení poskytli odborníci centra LOCIKA za dva měsíce od jeho otevření.  

 

 

TZ otevření centra LOCIKA 28.5.2015

Ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájila provoz LOCIKA – centrum pomoci dětem, které zažívají domácí násilí, ať v pozici přímých obětí nebo svědků.
Jde o unikátní projekt organizace ACORUS.Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud chyběla.Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh Honzíka 28.5.2015

 

Koordinátorka PR centra LOCIKA

Mgr. Magdaléna Černá

tel.: 722 906 323

magdalenac@centrumlocika.cz

 

 

 

FOTOGRAFIE V TISKOVÉ KVALITĚ