Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Školení

 

Centrum LOCIKA nabízí jednodenní akreditovaný vzdělávací kurz v roce 2021

Kurz se jmenuje Úvod do problematiky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím a poskytne účastníkům základní informace o možnostech
pomoci dětem ohroženým domácím násilím.

Více informací o jeho průběhu naleznete v anotaci kurzu.

 

 

Centrum LOCIKA nabízí akreditované vzdělávací kurzy na rok 2020Nové termíny budou vypsány v únoru/březnu 2020.

 

Centrum LOCIKA nabízí akreditované vzdělávací kurzy v roce 2019

PRÁCE S CELÝM RODINNÝM SYSTÉMEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM
Tento kurz pokrývá témata:
- právní rámec pomoci dětem ohroženým domácím násilím,
- porozumění chování a prožívání dítěte ohroženého domácím násilím,
- specifik vztahů v rodině, kde dochází k domácímu násilí,
- vedení rozhovoru s dítětem ohroženým domácím násilím,
- doporučených postupů při práci s dětmi ohroženými domácím násilím a jejich rodinou, návrhů postupů práce ke stabilizaci rodinné situace,
- doporučení vhodných odborných služeb pro jednotlivé členy rodiny,
- možností ochrany dítěte před sekundární viktimizací,
- výhod multioborové spolupráce v případech dětí ohrožených domácím násilím.

Akreditace MPSV č. 2017/0265-PC/SP/VP
Lektorka: Petra Wünschová
Cena: 1 690,- Kč / 1 účastník
 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
 
Volné termíny:
10. 9. 2019
17. 9. 2019
1. 10. 2019
8. 10. 2019
22. 10. 2019
12. 11. 2019
3. 12. 2019
10. 12. 2019

V případě dotazů kontaktujte lenkak@centrumlocika.cz.

Kapacita 10-16 osob na každý kurz, v případě, že kapacita nebude naplněna, kurz bude po domluvě s vámi přesunut na náhradní termín.

ÚVOD DO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Jednodenní kurz poskytne základní informace o možnostech, metodách a konkrétních postupech psychosociální a terapeutické práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Kurz nabízí seznámení se se specifiky práce s rodinou zasaženou domácím násilím, účastníci dále získají základní znalosti o tom, jak postupovat při práci s celou rodinou, jak navazovat kontakt, jednat se zájemcem o službu, určit, zda jde o rodinu, pro kterou jsou nabízené služby vhodné, jak uzavírat zakázku, mapovat rodinou situaci, jak dobře a citlivě mezioborově komunikovat a jak dobře zjistit potřeby dítěte a rizika, která jeho vývoj ohrožují. Účastníci rovněž získají základní informace o možnostech terapeutické práce jak s dětmi, tak s dospělými členy rodiny.

Akreditace MPSV č. 2017/0264-PC/SP/VP
 
Cena: 1 690,- Kč / 1 účastník
 
Kapacita 10-16 osob na každý kurz, v případě, že kapacita nebude naplněna, kurz bude po domluvě s vámi přesunut na náhradní termín.

MOMENTÁLNĚ NENÍ VYPSÁN ŽÁDNÝ TERMÍN PRO TENTO KURZ, v případě zájmu kontaktujte lenkak@centrumlocika.cz.

-----

Informace k oběma typům školení:

Program je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s osobami ohroženými násilím v blízkých vztazích, zejména pak pracovníky sociálně právní ochrany dětí a další pomáhající profese.

Rozsah školení: 8 výukových hodin (1 výuková hodina 45 min.) od 9:00 do 16:00 hod. (pauza na oběd).

V ceně je zahrnut výukový materiál + káva, čaj.
Osvědčení udělujeme po absolvování kurzu.
Po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme potvrzení o registraci a fakturu pro zaplacení účastnického poplatku.

Místo konání: Vzletná - M. Horákové 56, 170 00 Praha 7-Holešovice 

Lektorka: Petra Wünschová
Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětské terapeutky a arteterapeutky. Více než 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím násilím v utajeném azylovém domě organizace ACORUS. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace. O problematice dětí a domácího násilí pravidelně publikuje a přednáší.
petraw@centrumlocika.cz
Tel.: +420 734 441 233
 
Dotazy a více informací: Lenka Kvapilová - lenkak@centrumlocika.cz.
 

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí"