Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Rodiče

Služby

PRACUJEME S CELÝM RODINNÝM SYSTÉMEM OHROŽENÝM NÁSILÍM V ZÁJMU DÍTĚTE

NABÍZÍME: DLOUHODOBÉ, AMBULANTNÍ, BEZPLATNÉ SLUŽBY

POSKYTUJEME:

DĚTEM

RODIČŮM

CELÉ RODINĚ