Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Historie

Centrum LOCIKA vznikla v květnu 2015 jako samostatný projekt ACORUSu s názvem „Tři pilíře bezpečí“ s podporou Nadace Open Society Fund z programu Dejme(že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů.

Proklik na zhodnocení projektu "Tři pilíře bezpečí" ZDE.

S účinností od 1. 1. 2017 provozuje Centrum LOCIKA své služby v samostatné působnosti v nezměněném rozsahu a podobě jako Centrum LOCIKA, z. ú. Došlo tak k oddělení od mateřské organizace ACORUS, z. ú. 

Centrum LOCIKA má pověření k sociálně-právní ochraně dětí, konkrétně ke zřizování a provozu zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Centrum LOCIKA rovněž získalo Akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v rámci Restorativního programu pro rodiny s dětmi.

Odborná garance projektu: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. a PhDr. Hana Prokešová

Potvrzení kontinuity služeb centra LOCIKA a organizace ACORUS, z.ú. ZDE.