Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Rodiče

O nás

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje jim i jejich rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady domácího násilí na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby děti vyrůstaly v respektujícím rodinném prostředí.

Naše motto: „ RESPEKT V RODINĚ, CESTA KE SPOKOJENÉMU DĚTSTVÍ „

Naše poslání: „ Pomáháme dětem, které zažily domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině.“

Naše cíle podrobněji:

Centrum poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém s cílem:

* pomoci dětem realizovat jejich právo na dětství bez násilí a vyrovnat se s důsledky domácího násilí

* pomoci rodině zajistit bezpečí pro dítě pro dítě a podpořit stabilizaci rodinné situace

* podpořit obnovu zdravých vztahů v rodině a zamezit transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování

* podpořit oba rodiče v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech tak, aby mohli i přes obtížnou rodinnou situaci zůstat dostatečně dobrými rodiči dítěte

* ochránit dítě před sekundární viktimizací